Dr. Deniona Nunci

Radiologe

Radiologjia është degë e mjekësisë që përdor teknologjinë e imazheve për të diagnostikuar dhe trajtuar sëmundje të ndryshme.

Ky shërbim ofrohet pranë klinikës tonë.
Dr. Deniona Nunci ka përfunduar Fakultetin e Mjekësisë në 2005 me rezultate të larta. Përgjatë viteve 2008-2012 ka kryer specializimin pasuniversitar në Imazheri diagnostike.

Me një eksperiencë të gjatë në fushën e imazherisë, ka ofruar njohuritë e saj të konsoliduara në struktura të ndryshme spitalore, ndër të cilat QSUT.

Ajo është pjesëmarrëse aktive në konferenca dhe kongrese të radiologjisë si dhe ka realizuar trajnime të shumta me fusha interesi në ekografi, tomografi e kompjuterizuar dhe rezonance magnetike.

Një kontribut tjetër i vyer i mjekes është mësimdhenia si pedagoge e jashtme pranë Universitetit të Mjekësisë Tiranë, duke marrë pjesë kështu në formimin e brezave të rinj të mjekëve.

Dr.Deniona Nunci ofron pranë YMC diagnostikimin në imazhe përmes Ekografise së regjoneve të ndryshme anatomike si: abdomen, regjoni cervikal, mamme etj